Op verschillende plaatsen in Vlaanderen groeien sinds een aantal jaar (bescheiden) buurtzorginitiatieven die spontane solidariteit tussen inwoners aanmoedigen en organiseren. Soms ontstaan deze initiatieven vanzelf, soms worden ze aangespoord door een vereniging, en soms trekken gemeenten en OCMW's de kar.

Met het Fonds Dr. Daniël De Coninck faciliteert de Koning Boudewijnstichting een 35 dergelijke projecten. Enkele voorbeelden. Het project Buurtsport Oudenaarde - Kom je mee sporten organiseert sportactiviteiten op pleintjes in de buurt waarbij kinderen de ruimte krijgen om buiten te spelen en (oudere) bewoners aansluiting kunnen vinden bij de buurt.

Buurtzorg 2.0 Knokke-Heist zet bijvoorbeeld in op de samenwerking tussen een zogenaamde 'buurtambassadeur' (die detecteert de zorg- of ondersteuningsvraag) en een 'buurtregisseur' (die verder dispatcht naar eerstelijnsprofessionals).

Via (V)aardig gezond, Mechelen worden inwoners via een 'outreachende gezondheidswerker' ondersteund om beslissingen te nemen bij gezondheid en ziekte. Deze gezondheidswerker zoekt daarbij zelf 'sleutel-brugfiguren'.

Zorgzame buurten gaan met andere woorden over veel meer dan enkel medische, fysieke of psychologische zorg. Buurtgerichte zorg heeft aandacht voor alle levensdomeinen: sociale relaties, huisvesting, publieke ruimte, vrije tijd, werk, onderwijs, mobiliteit, veiligheid...

Web van buurtzorgnetwerken

Tijdens een (online) symposium afgelopen vrijdag georganiseerd door Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Antwerpen en de Universitaire Medische Campus Antwerpen (UMCA), kondigde Vlaams minister van Volksgezondheid en Welzijn Wouter Beke aan dat de Vlaamse regering besliste om in het kader van het relancebeleid heel wat nieuwe projecten rond buurtzorgnetwerken te financieren. Bedoeling is dat "een web van buurtzorgnetwerken op termijn heel Vlaanderen zal bedekken".

Uit onderzoek van de VUB blijkt dat elke buurt een andere zorgvraag heeft, en dat er dus nood is aan andere hefbomen vanuit het beleid. "Vandaag is het beleid nog onvoldoende geënt op deze specificiteit, waardoor de burger met een zorg- of ondersteuning te vaak in de kou staat", aldus prof. Emily Verté. "Een geïntegreerd zorg- en welzijnsbeleid op maat van de buurt kan garanderen dat iedereen gelijke toegang heeft tot zorg en welzijn."

Binnenkort lanceert de Vlaamse overheid een oproep en zal iedereen voorstellen kunnen indienen.

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen groeien sinds een aantal jaar (bescheiden) buurtzorginitiatieven die spontane solidariteit tussen inwoners aanmoedigen en organiseren. Soms ontstaan deze initiatieven vanzelf, soms worden ze aangespoord door een vereniging, en soms trekken gemeenten en OCMW's de kar.Met het Fonds Dr. Daniël De Coninck faciliteert de Koning Boudewijnstichting een 35 dergelijke projecten. Enkele voorbeelden. Het project Buurtsport Oudenaarde - Kom je mee sporten organiseert sportactiviteiten op pleintjes in de buurt waarbij kinderen de ruimte krijgen om buiten te spelen en (oudere) bewoners aansluiting kunnen vinden bij de buurt. Buurtzorg 2.0 Knokke-Heist zet bijvoorbeeld in op de samenwerking tussen een zogenaamde 'buurtambassadeur' (die detecteert de zorg- of ondersteuningsvraag) en een 'buurtregisseur' (die verder dispatcht naar eerstelijnsprofessionals). Via (V)aardig gezond, Mechelen worden inwoners via een 'outreachende gezondheidswerker' ondersteund om beslissingen te nemen bij gezondheid en ziekte. Deze gezondheidswerker zoekt daarbij zelf 'sleutel-brugfiguren'.Zorgzame buurten gaan met andere woorden over veel meer dan enkel medische, fysieke of psychologische zorg. Buurtgerichte zorg heeft aandacht voor alle levensdomeinen: sociale relaties, huisvesting, publieke ruimte, vrije tijd, werk, onderwijs, mobiliteit, veiligheid...Web van buurtzorgnetwerkenTijdens een (online) symposium afgelopen vrijdag georganiseerd door Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Antwerpen en de Universitaire Medische Campus Antwerpen (UMCA), kondigde Vlaams minister van Volksgezondheid en Welzijn Wouter Beke aan dat de Vlaamse regering besliste om in het kader van het relancebeleid heel wat nieuwe projecten rond buurtzorgnetwerken te financieren. Bedoeling is dat "een web van buurtzorgnetwerken op termijn heel Vlaanderen zal bedekken".Uit onderzoek van de VUB blijkt dat elke buurt een andere zorgvraag heeft, en dat er dus nood is aan andere hefbomen vanuit het beleid. "Vandaag is het beleid nog onvoldoende geënt op deze specificiteit, waardoor de burger met een zorg- of ondersteuning te vaak in de kou staat", aldus prof. Emily Verté. "Een geïntegreerd zorg- en welzijnsbeleid op maat van de buurt kan garanderen dat iedereen gelijke toegang heeft tot zorg en welzijn." Binnenkort lanceert de Vlaamse overheid een oproep en zal iedereen voorstellen kunnen indienen.