...

De volgende Gezondheidsconferentie moet de nieuwe doelstelling voor het Vlaamse vaccinatiebeleid scherpstellen. Het evenement vindt plaats op 21 april 2012. Ondertussen vonden al terugkoppelingsmomenten plaats.De bedoeling van de Gezondheidsconferentie is het vaccinatie-actieplan 2012-2020 uit te werken. De geactualiseerde doelstelling luidt vandaag dat het vaccinatiebeleid "erop gericht moet zijn de bevolking in het algemeen - van de geboorte tot het einde van het leven - en risicogroepen in het bijzonder, effectief en efficiënt te beschermen tegen vaccineerbare infectieziekten die een ernstige impact kunnen hebben op hun levenskwaliteit".Het actieplan schrijft zich ook in de doelstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie om mazelen en rubella in Europa te elimineren tegen eind 2015. Dat zal zeker nog een inspanning vragen, want vorig jaar liep het aantal meldingen van mazelen in ons deel van de wereld weer op.InvullingVier werkgroepen werken een rapport uit om de subdoelstellingen in te vullen en de werkingspunten binnen het actieplan duidelijk te maken. Deze werkgroepen bekijken de wetenschappelijke onderbouwing en evaluatie van het beleid, het beheer van vaccinatiegegevens (Vaccinet), de concretisering van het vaccinatiebeleid en de communicatie errond.In de eerste helft van januari vonden drie terugkoppelingsmomenten plaats. Daar kwamen onder meer heel wat huisartsen op af.Het tussentijdse, voorbereidende rapport en enkele managementssamenvattingen van werkgroepen kunt u bekijken op of downloaden van de website www.gezondheidsconferentie.be. U vindt er niet alleen een vooruitblik op de nieuwe plannen, maar ook een balans van de voorbije periode.