...

Dat er een ICT-ondersteuning moet komen voor de eerste lijn, was een van de conclusies van de Eerstelijnsconferentie van december 2010. Vlaams Minister Jo Vandeurzen heeft nu een overeenkomst afgesloten met Syntra West vzw, om die ondersteuning gestalt te geven.De minister wil met deze ICT-ondersteuning de samenwerking binnen de eerste lijn bevorderen: "We willen zorgverleners motiveren om meer en meer digitaal te werken en om gebruik te maken van een aantal ICT-diensten zoals de eHealthBox, Vitalink, Vaccinnet, enz. Dat allemaal met als ultiem doel de zorg voor de patiënt te verbeteren"; aldus Vandeurzen.Dirk Broeckx krijgt de leiding over het project: "Ons ultiem doel is dat zorgverstrekkers ICT 'gewoontematig' gebruiken omdat die zo goed als 'onzichtbaar' is geworden en is ingebed in hun dagelijks handelen. In eerste instantie willen we de huisartsen, de apothekers, de thuisverpleegkundigen en de verzorgenden bereiken, ongeacht of ze zelfstandig werken of in dienstverband. In de volgende weken werken we dit initiatief verder uit om vanaf januari effectief van start te gaan."