...

2018 is voorlopig het laatste jaar waarvoor al volledige cijfers beschikbaar zijn. Het jaar 2020 zelf blijft nog buiten beeld. Hoe sterk is de negatieve impact van de covidcrisis op het mentale welzijn en de suïcidaliteit in Vlaanderen, en hoe lang zal die nog doorwegen?Positief is bovendien dat, zo vond de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek van de UGent, ook het aantal zelfmoordpogingen tussen 2000 en 2019 in Vlaanderen met 20% omlaag ging. Dat is evenwel geen deel van de gezondheidsdoelstelling.SubgroepenHet aantal suïcides daalde tussen 2000 en 2018 zowel bij mannen (met 26%) als bij vrouwen (met 31%)Maar als men het aantal bekijkt per leeftijdsgroep is het beeld iets genuanceerder. Niet in alle leeftijdsgroepen haalt men de gezondheidsdoelstelling:Voor de minder gunstige evolutie in de leeftijdsgroep van 45-59 jaar ging een psychologische autopsiestudie op zoek naar de specifieke risicofactoren (Eenheid voor Zelfmoordonderzoek, UGent). Aan de andere kant is in sommige leeftijdsgroepen de daling nog forser:InternationaalHet is niet vanzelfsprekend om doelstellingen inzake suïcidepreventie te halen. Vele landen hebben de vooropgezette targets niet gehaald. In de jaren 90, bijvoorbeeld, slaagden alleen Japan en de VS daarin.In Nederland stegen de suïcidecijfers tussen 2008 en 2017 met 40%; in de UK waren 2018 en 2019 de jaren met de hoogste cijfers sinds 2000; in de VS zag men tussen 2000 en 2018 een stijging van 37,8%.Van VAS II naar VAS IIIHet VLESP (Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie) rondt de evaluatie van VAS II af. Op 19 november vindt de Gezondheidsconferentie Suïcidepreventie plaats, dat de nieuwe gezondheidsdoelstelling en het derde VAS zal bekend maken.VAS II omvatte in totaal 47 acties - naar de brede bevolking, maar ook naar mensen met verhoogde kwetsbaarheid voor suïcidaliteit, op een aantal risicogroepen, en op de groep die al zelfmoordgedachten heeft en/of een poging ondernam. Eerstdaags wordt ook een game gelanceerd dat jongeren laat kennismaken met mentale gezondheid en hen concepten aanreikt om hun mentale gezondheid te versterken.Onderdelen van VAS II warenEen werkpunt voor VAS III wordt wellicht suïcidepreventie op de werkvloer.