...

Het laatste getal was het aantal dat door het Rekenhof aan Vlaanderen was toegewezen op basis van het advies van de federale Planningscommissie over het Belgische contingent. Minister De Block maakte het advies officieel beleid met het KB van 5 mei 2019.Vlaanderen gaat ook 180 nieuwe studenten toelaten tot de studie van tandarts, in plaats van het federaal vastgelegde aantal van 136. Een niet onbelangrijk detail: het KB van 5 mei 2019 gaat over het jaar 2025. De generatie studenten waarvoor Weyts nu het quotum vastlegt, begint aan de beroepsopleiding in 2026. Het bij het KB gevoegde advies van de Planningscommissie ging evenwel ook over het aantal plaatsen in de beroepsopleiding voor 2026 - met voor beide jaren hetzelfde aantal.Volgens Ben Weyts kan er zich in de toekomst geen probleem stellen met het aantal nummers dat het Riziv aan artsen in opleiding toekent. De Planningscommissie had immers bepaald dat Vlaanderen een historisch tekort had opgebouwd van 1.040 artsen.In het quotum dat de federale overheid aan Vlaanderen toewees, werd ook rekening gehouden met dat tekort. Het eigenlijke quotum voor Vlaanderen bedroeg 860 - om het tekort af te bouwen mocht Vlaanderen van minister De Block 8% meer geneeskundestudenten opleiden.Wat Ben Weyts doet is dus een voorafname nemen op de opgebouwde 'reserve' van 1040 artsen - en die sneller aan de actuele workforce toevoegen dan federaal gepland.De Tijd meldde zaterdag (15/2) dat, hoewel het beleid van Vlaanderen lijkt in te gaan tegen de federaal geplande beslissingen, de Raad van State blijkbaar geen graten zag in het nieuwe besluit van de Vlaamse Regering.