...

Een langdurig proces - met afbakening en erkenning van Eerstelijnszones, het opzetten van veranderteams en veranderfora, transitiecoaches en voorlopige zorgraden - mondt eindelijk uit in de officiële erkenning van de Zorgraden. BruggenbouwersDe erkenning is "een enorme sprong naar een meer geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg", luidt het in een mededeling van Zorg en Gezondheid.De Zorgraden krijgen als lokale "bruggenbouwers" meteen ook een nieuwe opdracht in de strijd tegen de pandemie. Ze moeten de lokale actoren daarrond samenbrengen, en regionale "aanspreekpunten" opzetten die instaan voor de snelle doorstroming van de informatie.Zoals we al eerder hebben bericht, zet de Vlaamse overheid daarvoor een budget opzij van een klein miljoen euro. Daarbij moeten de Zorgraden onder meer "de medische expertise aanwezig in het netwerk aanspreken en inzetten om te adviseren en te helpen om lokale uitbraken te beheersen, in nauwe samenwerking met lokale besturen".Er vinden daar vandaag en morgen infosessies over plaats.MiskenningMaar uitgerekend Domus Medica dat, met de huisartsenkringen, vanuit de artsenwereld toch wel het meest betrokken was bij de oprichting van de ELZ en de totstandkoming van de Zorgraden, betoont zich niet echt gelukkig met deze ontwikkeling.Ze vindt dat de Vlaamse overheid de huisartsenkringen negeert. Die hebben de voorbije maanden een doorslaggevende rol gespeeld in de strijd tegen covid - met name door het opzetten van triagecentra/testcentra. Ze waren daarnaast, zo onderstreept DM, de echte draaischijf van het lokale overleg met ziekenhuizen, woonzorgcentra en de lokale besturen.Maar de huisartsenkringen ontvingen daarvoor nog geen financiering, zoals DM onlangs nog aanklaagde in een open brief samen met de (meeste) voorzitters van de huisartsenkringen."Het is voor Domus Medica onbegrijpelijk dat de slagkracht van de huisartsenkring in deze crisis niet erkend wordt", zo luidt het in een reactie op de extra subsidie aan de Zorgraden. "De covid-19-epidemie is in eerste instantie een medische crisis, met heel wat secundaire gevolgen in andere domeinen. De huisartsenkringen hebben als eerste medisch aanspreekpunt een cruciale rol gespeeld in het beheersen van het medisch zorglandschap (eerste lijn/ziekenhuizen) en zullen dat blijven doen. Maar de overheid moet nu eindelijk na jarenlange besparingen fors investeren in de huisartsenkringen."