...

Het BVR werd op 15 april goedgekeurd maar in afwachting van de publicatie in het Belgisch Staatsblad maakt de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin al meer details bekend. De nieuwe RVT-bedden wordt bij voorkeur toegekend aan Woonzorgcentra die al langer bewoners hebben met een zwaar zorgprofiel (profiel B, C, Cd of D) maar nog geen RVT-erkenning hadden gekregen. De toewijzing volgt daarom het volgende algoritme: eerst aan de beurt komen de WZC zonder RVT-erkenning die tussen 1 juli 2014 en 31 december 2014 minstens 25 ouderen met een zwaar zorgprofiel huisvestten - ze krijgen een erkenning voor 25 RVT-bedden; vervolgens komen de WZC aan de beurt zonder RVT-erkenning die tussen 1 januari 2015 en 30 juni 2014 minstens 25 ouderen met een zwaar zorgprofiel huisvestten - ze krijgen ook 25 bedden toegewezen maar als er niet genoeg bedden over zijn komen die WZC eerst aan de beurt die de meeste facturatiedagen voor patiënten uit deze categorieën kunnen bewijzen; als er nog bedden over zouden zijn, dan worden die toegekend aan WZC met de laagste dekkingsgraad (dat is: de verhouding tussen het aantal erkende RVT-bedden en het totale aantal bewoners met een zwaar zorgprofiel).Zorg en Gezondheid zal kort na de publicatie van het BVR in het Staatsblad de betrokken WZC een 'planningsvergunning' toesturen. Deze hebben dan maximum twee maanden om de erkenning aan te vragen. De datum waarop de erkenning precies ingaat kunnen de WZC voor een stuk zelf kiezen, maar dat is ten vroegste op 1 januari 2016 en ten laatste op 1 januari 2017. De Zorginspectie kan nagaan of het centrum op de gekozen datum aan alle erkenningsvoorwaarden voldoet.In theorie kunnen door dit BVR bijna 50 WCZ promoveren van ROB naar RVT. Dat betekent ongetwijfeld dat ook de vraag naar CRA's zal toenemen.