...

Wachtposten zijn in Vlaanderen overbodig, vindt dokter Filip Otten van de Kritische Denktank Huisartsen. Het KCE onderschat sterk de kosten.Het KCE berekent in het rapport over huisartsenwachtdiensten dat de wachtpost een meerkost oplevert van 17 tot 23 euro (zie onze vorige editie). Dat bedrag komt bovenop iedere consultatie die er plaatsvindt. Zelf kwam Otten met de Kritische Denktank uit op een bedrag 52 euro. Hij heeft het KCE om precisering gevraagd, maar nog geen uitleg gekregen. Hij houdt het bij zijn cijfer.Enkele huisartsenkringen zijn met onredelijk grote bedragen gaan lopen, vindt hij. Maar in Vlaanderen, waar het maximum 15 minuten duurt om een wachtpost met de auto te bereiken, zijn wachtposten een prestigeproject.LeegstandFilip Otten ergert zich aan de 'leegstand' die de overheid creëert. "De huisarts investeert gemakkelijk 200.000 euro in de praktijk. Met een afbetaling over 20 jaar is dat 10.000 euro per jaar. Een arts die zeven weekends per jaar in de wachtpost moet doorbrengen, laat zijn eigen praktijk leeg staan. Dat kost hem iets van een 432 euro per jaar, hebben we berekend. Voor dat verlies wordt hij op geen enkele manier vergoed. En aan de andere kant staat ook de wachtpost voor het grootste deel van de tijd leeg."Het is toch veel eenvoudiger bestaande, goed functionerende netwerken uit te bouwen, stelt hij. Dat zou een stuk beter passen binnen het beheer van de goede huisvader. Nu gaan enkele kringen met de grote budgetten lopen.De huisarts moet er ook niet voor opdraaien dat men een overcapaciteit in de spoed heeft gecreëerd, waar in hoofdzaak prestaties geleverd worden die bij de huisarts horen. Dat lost men nu niet op door de huisarts vóór het ziekenhuis portier te laten spelen. Waarom moet de huisarts meedraaien in een verhaal dat anderen dirigeren?Je kunt beter het remgeld van de spoed wat optrekken en de huisarts herwaarderen. De media moeten de patiënten beter informeren wanneer en hoe ze met hun klachten bij de huisarts terechtkunnen. Een centraal oproepnummer voor de huisartsenwachtdienst is een goede zaak, maar dat moet naast de bestaande 100 (of 112) komen - al trieert niemand zo goed als de huisarts.