...

Onder meer stelt de Unie dat ze de voorbije tien jaar acht bijzondere beroepstitels en/of bijzondere beroepsbekwamingen kon laten erkennen. Daarnaast gaf men, met Vlaamse overheidssteun, een boek uit dat ethische richtlijnen voor de zorgpraktijk bevat. Daarin wordt onder meer een methodiek ontwikkeld om ethische problemen oplossingsgericht te benaderen. Verder hecht de Unie veel belang aan goede contacten met de regionale en federale overheden en met belangrijke partners in het zorglandschap. Zo was de VVU bijvoorbeeld partner in het kwaliteitsproject VIP². De unie van verpleegkundigen werkte ook een model van functiedifferentiatie uit dat Vlaanderen breed adopteerde en dat aan de basis ligt van vele andere werkdocumenten. Zorgnet Vlaanderen gaf hierover bijvoorbeeld een breed cahier uit. Het model van functiedifferentiatie ligt tegenwoordig trouwens aan de basis van een leidraad voor Franstalig België. De 15 VVU-leden maken overigens integraal deel uit van de Nederlandse Kamer van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België.Viering op 18 maartNaar de toekomst toe wil de Unie meewerken aan het actualiseren van KB 78, een thema dat hoog op de agenda staat van minister voor sociale zaken en volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Verder wijst de organisatie er ook op dat dat de Federale Raad voor Verpleegkunde de VVU-voorstellen over het verpleegkundig voorschrift en het verpleegkundig consult zal bespreken en dat de werkgroep ethiek overlegt met de Vlaamse woonzorgcentra. Dit laatste gaat over de implementatie van de ethische richtlijnen in hun werking. Op 18 maart viert de Vlaamse Verpleegunie haar tiende verjaardag. Meer info: www.vlaamseverpleegunie.be