...

De Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (sectie Urgentie- en Intensieve Zorgen Psychiatrie ) vindt dat het beter moet inzake zelfmoordcijfer. Tijdens een vakoverstijgende studiedag 'Kan suïcide worden voorkomen?', reikt de vereniging enkele praktische preventiemiddelen aan. Vandaag neemt men al veel initiatieven ter preventie van zelfmoord.Toch zetten risicopatiënten vaak niet de stap naar hulpverlening.Bovendien verschilt het preventieaanbod sterk per regio. Verschillende experts (Professoren/Psychiaters - psychologen - coördinatoren GGZ centra - beleidsmensen) zullen tijdens de studiedag achtergrond en duiding geven bij preventiemiddelen, telkens vanuit hun ervaring en expertise. Bedoeling is handvaten aan te reiken waarmee men concreet aan de slag kan en die het hoge Vlaamse zelfmoordcijfer kunnen drukken. Met de studiedag wil de VVP ook een debatforum creëren.