...

De Vlaamse overheid gaf deze week samen met het werkveld de aftrap van het zogeheten QI-project. Tineke Oosterlinck van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid: "Bedoeling is om samen met de sector de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg systematisch te meten. Dat moet gebeuren aan de hand van kwaliteitsindicatoren. Deze graadmeters zullen op welbepaalde tijdstippen gemeten worden en zullen een welbepaald onderdeel van de zorg-en dienstverlening uitdrukken in een cijfer."Uiteindelijk doel is de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren en te zorgen voor een goed onderbouwde communicatie. Het project werkt voorzieningsoverstijgend en past zo in de hervormingsbeweging naar zorgcircuits en netwerken.Vijf groepenDe Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie speelt een sleutelrol bij het project. Het levert niet alleen de voorzitter af in de figuur van professor Geert Dom, de vereniging zit ook de vijf multidisciplinaire ontwikkelingsgroepen voor. Deze groepen zullen indicatoren op punt stellen voor vijf zorgdomeinen: depressie bij volwassenen en ouderen, gedragsstoornissen bij kinderen, continuïteit en coördinatie van de zorg, patiëntveiligheid en patiëntparticipatie.Maar liefst 112 hulpverleners uit 69 verschillende organisaties zijn hierbij betrokken, naast patiënten en ex-patiënten en familieleden. "Dit project is ambitieus en uniek, dankzij die 'bottom-up'-benadering. Het krijgt volledig vorm vanuit het werkveld zelf. Daarnaast is er een strak tijdschema en zijn de ontwikkelingsgroepen multidisciplinair samengesteld", aldus Geert Dom. Eind 2013 moet de eerste set indicatoren klaar zijn.