...

Vlaanderen kan intussen mooie cijfers voorleggen: 89% van de volwassen bevolking is volledig gevaccineerd - dat is 75% van de hele bevolking.Laatste kansDe Vlaamse overheid roept de burgers die zich nog niet hebben laten vaccineren op om vóór 10 september hun eerste prik te halen. Doen ze dat niet, dan maken ze het zichzelf verder moeilijk. Ook mensen die wegens hun vakantie de tweede prik hebben uitgesteld, worden gevraagd hiervoor zo snel mogelijk een afspraak te maken.De vaccinatiecentra zullen de komende weken ook patiënten over de vloer krijgen met een verminderde immuniteit - die om een boosterinjectie komen. Een andere groep die aandacht moet krijgen zijn buitenlandse studenten en docenten - die naar Vlaamse universiteiten komen.ScholenVan de 12- tot 17-jarigen kreeg in Vlaanderen al driekwart (75,4%) een eerste prik, en een kleine helft (40%) is volledig gevaccineerd.De doelstelling is dat in elke secundaire school de vaccinatiegraad minsten 70% bereikt. De populatiemanagers van de ELZ moeten met de CLB bekijken welke acties ze daartoe verder willen op touw zetten.De Vlaamse overheid wil niet op de lauweren gaan rusten. Sensibilisatie van de achterbleven groepen wordt nu het aandachtspunt.FusiesDe financiering van de vaccinatiecentra loopt nog tot 15 oktober. Hoewel de centra gevraagd werd tot dan de activiteit voort te zetten, kondigen steeds meer centra aan de deuren binnenkort te sluiten. Het vaccinatiecentrum in Gent Expo gaat eind september dicht. De activiteit komt erop een te laag pitje te staan.Dat is voor Vlaams WVG-minister en voor Zorg en Gezondheid niet noodzakelijk een probleem, zolang op het niveau van de ELZ de continuïteit maar verzekerd blijft. Sommige vaccinatiecentra verhuizen en kijken uit een kleinere lokatie, andere gaan fusioneren.VervolgBrussel en Wallonië hebben intussen beslist over de volgende fase. Vaccinatiebussen rijden rond, ook wordt het mogelijk het vaccin bij de huisarts te halen.Op de persbriefing van vrijdag 27 augustus wilde minister Beke en dokter Dirk De Wolf, baas van het Agentschap Zorg en Gezondheid, nog geen uitsluitsel geven over de strategie na half oktober. Eind deze week zou er meer bekend zijn.Maar welke rol de huisarts precies moet spelen, dat hangt er ook vanaf wat de federale Taskforce Vacicnatie precies zal beslissen over eventuele boostervaccins. Gaat men ook de bewoners van de woonzorgcentra een derde doses toedienen? Komt er nog een ruimere doelgroep in het zicht? Dat kan een rol spelen in hoe men de taken precies zal verdelen.