"Het plannen van het zorgaanbod, met inbegrip van het aantal zorgverleners, is een noodzakelijk onderdeel van een verantwoord gezondheidsbeleid. Het feit dat de huidige regering de quota voor artsen en tandartsen weer eens niet toepast om communautaire redenen, is onaanvaardbaar. Deze aangelegenheid moet duidelijk geregeld worden in de (hopelijk) komende regeringsverklaring" schrijven Philippe Decroock (VVT) en Frank Herrebout (VBT) in een persmededeling.

Grote fouten niet herhalen

Het reguleren van het aanbod artsen en tandartsen is noodzakelijk om een kwalitatieve opleiding te kunnen garanderen, iets wat ook de rectoren van de Vlaamse universiteiten benadrukken, stellen ze.

"De grote fouten uit het verleden mogen niet herhaald worden door de contingentering te verlaten. Op basis van de voorstellen van de Planningscommissie werden de quota voor de nodige tandartsen recent terecht verhoogd. Daarnaast zullen de vernieuwingen in de praktijkorganisatie met inzet van tandartsassistentes en administratief personeel de opvangcapaciteit verhogen, en kan het nieuwe beroep mondhygiënist de preventieve mondzorg aanpakken, op voorwaarde dat de nodige financiering wordt voorzien."

Oriënterend eerste jaar

Pleiten voor een contingentering impliceert een selectie aan de ingang van de studies, luidt het verder. "Het is aangewezen om de huidige toegangsproef aan te passen. Een oriënterend eerste jaar, gemeenschappelijk voor artsen, tandartsen, apothekers, dierenartsen is een alternatief dat meer is dan een momentopname, waardoor heel wat potentieel verloren gaat."

Beide voorzitters stippen ook aan dat de contingentering momenteel niet alleen ondermijnd wordt door de communautaire problematiek, maar ook door de ongecontroleerde instroom van niet Belgische diploma's. "Door de zeer zwakke organisatie van de controle op de kwaliteit van de diploma's kunnen niet gekwalificeerden zich bij ons vestigen. De EU de schuld blijven geven kan niet. De sociale zekerheid is een bevoegdheid van de individuele lidstaten en heel wat lidstaten hebben veel strengere erkenningsvoorwaarden."

Betere financiering

Tot slot pleiten ze voor een betere toegankelijkheid tot mondzorg en voor meer inzet op preventie. "Mondzorg lijkt duur door slechte terugbetaling omdat deze nog steeds stiefmoederlijk behandeld wordt in de ziekteverzekering. Een betere financiering en nog meer inzet op preventie kunnen zorgen voor een goede mondgezondheid voor de hele bevolking en op termijn voor een lager kostenplaatje. Het is wetenschappelijk bewezen dat een goede mondgezondheid ook een goede algemene gezondheid in de hand werkt."

"Het plannen van het zorgaanbod, met inbegrip van het aantal zorgverleners, is een noodzakelijk onderdeel van een verantwoord gezondheidsbeleid. Het feit dat de huidige regering de quota voor artsen en tandartsen weer eens niet toepast om communautaire redenen, is onaanvaardbaar. Deze aangelegenheid moet duidelijk geregeld worden in de (hopelijk) komende regeringsverklaring" schrijven Philippe Decroock (VVT) en Frank Herrebout (VBT) in een persmededeling. Grote fouten niet herhalenHet reguleren van het aanbod artsen en tandartsen is noodzakelijk om een kwalitatieve opleiding te kunnen garanderen, iets wat ook de rectoren van de Vlaamse universiteiten benadrukken, stellen ze. "De grote fouten uit het verleden mogen niet herhaald worden door de contingentering te verlaten. Op basis van de voorstellen van de Planningscommissie werden de quota voor de nodige tandartsen recent terecht verhoogd. Daarnaast zullen de vernieuwingen in de praktijkorganisatie met inzet van tandartsassistentes en administratief personeel de opvangcapaciteit verhogen, en kan het nieuwe beroep mondhygiënist de preventieve mondzorg aanpakken, op voorwaarde dat de nodige financiering wordt voorzien." Oriënterend eerste jaarPleiten voor een contingentering impliceert een selectie aan de ingang van de studies, luidt het verder. "Het is aangewezen om de huidige toegangsproef aan te passen. Een oriënterend eerste jaar, gemeenschappelijk voor artsen, tandartsen, apothekers, dierenartsen is een alternatief dat meer is dan een momentopname, waardoor heel wat potentieel verloren gaat." Beide voorzitters stippen ook aan dat de contingentering momenteel niet alleen ondermijnd wordt door de communautaire problematiek, maar ook door de ongecontroleerde instroom van niet Belgische diploma's. "Door de zeer zwakke organisatie van de controle op de kwaliteit van de diploma's kunnen niet gekwalificeerden zich bij ons vestigen. De EU de schuld blijven geven kan niet. De sociale zekerheid is een bevoegdheid van de individuele lidstaten en heel wat lidstaten hebben veel strengere erkenningsvoorwaarden."Betere financieringTot slot pleiten ze voor een betere toegankelijkheid tot mondzorg en voor meer inzet op preventie. "Mondzorg lijkt duur door slechte terugbetaling omdat deze nog steeds stiefmoederlijk behandeld wordt in de ziekteverzekering. Een betere financiering en nog meer inzet op preventie kunnen zorgen voor een goede mondgezondheid voor de hele bevolking en op termijn voor een lager kostenplaatje. Het is wetenschappelijk bewezen dat een goede mondgezondheid ook een goede algemene gezondheid in de hand werkt."