...

Pro memorie: de federale planningscommissie legt het algemene quotum vast en het is aan de Vlaamse gemeenschap om de subquota per specialisme te bepalen.Spectaculair is dit besluit niet In deze materie volgden de bevoegde ministers Ben Weyts (N-VA) en Hilde Crevits (CD&V) gewoon het advies dat de Vlaamse planningscommissie onder leiding van prof. Paul Herijgers (KU Leuven) al op 12 december 2022 uitbracht. Voor de volledigheid hierbij de subquota:Heelkunde 20Gynaecologie-verloskunde 19 Anesthesie-reanimatie 48Neurochirurgie 5Nucleaire geneeskunde 6Klinische genetica 4Röntgendiagnose 15Radiotherapie-oncologie 4Oftalmologie 22ORL 12Orthopedie 17Urologie 12Fysische geneeskunde en revalidatie 11Pediatrie 20Voor de groep beroepstitels dermato-venereologie, acute geneeskunde, urgentiegeneeskunde, plastische reconstructieve en esthetische heelkunde, stomatologie en neurologie: 79Tot slot legt hetzelfde besluit vast dat er in 2026 maximaal 12 tandartsen, specialisatie orthodontie en 5 tandartsen, specialisatie parodontologie mogen afstuderen.