...

Vlaamse nefrologen die voor de dialyse instaan, verdienen bijna drie keer meer dan hun Waalse collega's. Pneumologen krijgen 15% meer in het loonzakje. Artsenkrant dook wat dieper in de cijfers van het recente KCE-rapport. Vlaamse specialisten verdienen gemiddeld de helft meer dan hun Waalse tegenhangers. De cijfers lopen sterk uiteen. Maar in elke discipline verdienen artsen in Vlaanderen meer dan hun collega's uit Wallonië.De cijfers zijn gebaseerd op een analyse die Deloitte maakte in opdracht van het KCE. Voor heel België namen 13 ziekenhuizen deel: vijf Vlaamse, zes Waalse en twee Brusselse. De cijfers voor de Vlaamse en Waalse ziekenhuizen zetten we uit in een grafiek (zie blz. 6). Het KCE gaf geen aparte cijfers voor de twee Brusselse ziekenhuizen, om de vertrouwelijkheid te bewaren.Het jaarinkomen in de grafiek is wat naar de arts gaat; het deel dat naar het ziekenhuis terugvloeit, is ervan afgetrokken. Wat artsen van een verschillend specialisme aan het ziekenhuis afstaan, varieert sterk. Klinisch biologen staan 82% van hun ziekenhuisinkomsten (voornamelijk honoraria) af, dialysenefrologen 60% en radiologen 65%. De artsen die het meest opbrengen voor het ziekenhuis zijn, toeval of niet, ook zij die zelf het meest overhouden.Sommige specialismen staan gemiddeld meer aan het ziekenhuis af in Vlaanderen dan in Wallonië, en omgekeerd. Het aandeel van supplementen in het inkomen verschilt sterk tussen specialismen. Chirurgen en anesthesisten vragen de meeste supplementen. Er zijn hier ook verschillen tussen de gewesten, maar geen opvallende trend.De cijfers betreffen alleen de inkomsten van artsen voor hun werkzaamheden in het ziekenhuis. Inkomsten die artsen nog hebben uit een eigen praktijk, zitten niet in deze bedragen. Voor sommige specialisten is een lucratieve eigen praktijk wellicht meer gemeengoed dan voor andere.Van het inkomen dat het KCE heeft berekend, moet de arts uiteraard nog de eigen praktijkorganisatie betalen: kantoor thuis, verplaatsingskosten, sociale en fiscale verplichtingen. Het bijhouden van wetenschappelijke literatuur, de boekhouding, het opvolgen van de Riziv-reglementering kosten artsen per jaar gemakkelijk 35.000 tot 40.000 euro.