...

Voor u en mij maakt het niet veel verschil uit. In plaats van de ziekenfondsen zijn het in de VSB de zorgkassen die dossiers behandelen. En de Zorgkassen die nu 20 jaar bestaan hangen evenzeer af van de klassieke ziekenfondsen. Ideologisch is de keuze voor een eigen Vlaamse Sociale Bescherming wel belangrijk. Zo legt Vlaanderen immers een bijkomend laagje op de federale sociale zekerheid.Die beleidskeuze werd gemaakt met de zesde staatshervorming, zo heet het in een persmededeling van Vlaams minister voor gezondheid Wouter Beke (CD&V). Vlaanderen beschouwt alle overgedragen onderdelen op het vlak van gezondheid en welzijn als één geheel. Juridisch vertaalde zich dit in het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse Sociale Bescherming.De VSB is een solidaire volksverzekering met bijdrageplicht. Dat impliceert dat men eerst moet bijdragen alvorens ervan te kunnen genieten. Enkel wie minstens tien jaar -waarvan vijf jaar ononderbroken- wettelijk en legaal in Vlaanderen of Brussel verblijft en voldoet aan de inburgeringsplicht, komt in aanmerking voor de VSBBedoeling is om de VSB gefaseerd uit te breiden. Wouter Beke ziet het zo: "Door stelselmatig sectoren toe te voegen aan de VSB werken we aan een meer eengemaakte, transparante en dus ook meer rechtvaardige financiering met minder administratieve lasten."In een eerste fase, sinds 2019, ging het over zorgbudgetten, residentiële ouderenzorg en mobiliteitshulpmiddelen. Op 1 januari 2022 komen daar dus de negen Vlaamse revalidatieziekenhuizen bij. Ze krijgen hun financiering voortaan van de VSB en de zorgkassen staan in voor de behandeling van de dossiers. Concreet moet het revalidatieziekenhuis verpleegdagen aan de zorgkassen factureren. Daarnaast financieren de zorgkassen vanaf 2022 ook het multidisciplinair overleg.