...

De GMD-uitgaven zijn een belangrijk onderdeel van het huisartsenbudget geworden. Vergelijk de 227 miljoen met de som van 1,1 miljard euro voor alle raadplegingen en bezoeken samen. In 2017 stegen de GMD-uitgaven in vergelijking met 2016 met 4,1%.Toenemende dekkingsgraadIn 2013 bedroegen de uitgaven voor het GMD 172 miljoen euro. Op vijf jaar tijd steeg het GMD-budget dus met een derde (+32%). Dat heeft vooral te maken met een toenemende dekkingsgraad (zie tabel). In 2013 had 53% van de Belgen een GMD, in 2016 62,1% (deze cijfers komen uit de Riziv-audit en die beschikte voor 2017 blijkbaar nog niet over volledige cijfers).Een 75-plusser zonder GMD bij zijn huisarts is in Vlaanderen echt wel de uitzondering geworden.In heel België bedroeg de dekkingsgraad in 2012 51,4% - het verschil met de dekkingsgraad vijf jaar later in 2016 bedraagt dan 10,7%. Zo berekent bedraagt het verschil in dekkingsgraad over vijf jaar in Vlaanderen 8,7%, in Wallonië 13,8% en in Brussel 12,3%.De dekkingsgraad nemen in Wallonië en in Brussel nu sneller toe dan in Vlaanderen, maar vooral Brussel heeft wel nog wat in te halen.In de tabel boven zijn ook de patiënten inbegrepen van de wijkgezondheidscentra. Vanaf 2014 is het GMD van deze patiënten inbegrepen in het forfait. Dat vertekent wel enigzins de evolutie van de uitgaven voor het GMD.EvolutieAndere elementen die de evolutie van de uitgaven voor het GMD de laatste vijf jaar hebben beïnvloed, zijn:Door die maatregel steeg het honorarium weliswaar met niet meer dan met 2 eurocent, maar met meer dan zes miljoen GMD bracht dat toch een meeruitgave teweeg van 126 duizend euro.Dat brengt vooral mee dat de administratieve verlengingen veel sneller worden uitbetaald. In 2014 had maar ongeveer 67% van de door het Riziv geboekte uitgaven betrekking op GMD's van datzelfde jaar. In 2017 was dat voor 84% van de terugbetaalde verrichtingen het geval. De inhaaloperatie bracht een snellere verhoging teweeg van de uitgaven in de jaren 2015 en 2016.Het GMD-plus is niet meer sinds 2016. Met de afschaffing ervan bespaarde het Riziv 6,5 miljoen op de begroting. In plaats daarvan kwam het supplement voor patiënten van 45 tot 74 jaar oud met het statuut van chronisch zieke. Daarvoor zette het Riziv 9,1 miljoen euro opzij.In het laatste jaar van het bestaan van het GMD-plus waren er afgerond 568.000 patiënten met een preventiemodule. Het Riziv gaf daar bij de 5,8 miljoen euro voor uit. De uitgaven voor het GMD-plus bleven steeds onder de verwachtingen. Maar de GMD-supplementen voor chronisch zieken gingen in 2016 naar de 10,3 miljoen euro.