...

Het voorbije jaar is rol van de CRA in het medisch beleid van de woonzorgcentra wel duidelijk erg belangrijk gebleken. Een voorlopige regeling om de CRA ruimter te vergoeden "in alle woongelegenheden van het woonzorgcentrum", wordt verlengd tot en met 30 juni 2021. Vanaf 1 juli wordt dan voorzien in een structurele verankering van deze financiering.Dat houdt concreet in dat CRA's voortaan ook vergoed worden voor bewoners zonder een 'bijkomende erkenning' (RVT-statuut), inclusief voor bewoners in een kortverblijf.De Vlaamse regering overlegt met CRAtaegus en Domus Medica over een actualisatie van de rol van de CRA. Dat kan mogelijk tot verdere aanpassingen van de wet leiden.De Vlaamse Regering legt daarnaast de regels vast voor het toekennen van een subsidie aan de woonzorgcentra voor de vaccinatiemomenten.