...

De Vlaamse regering, op advies van minister Wouter Beke (CD&V), trekt nog eens 881.000 euro uit voor de Zorgraden.Daarmee moeten ze het bron- en clusteronderzoek, en het case- en uitbraakmanagement, blijven op zich nemen tot 30 november. De financiering voor het inzetten van medische expertise blijft nog lopen tot 31 december. De Vlaamse regering gaat ervanuit dat de strijd tegen de pandemie zijn vruchten wel heeft afgeworpen, maar dat verhoogde waakzaamheid geboden blijft wegens de nieuwe varianten van het virus, en de toegenomen mobiliteit en de uitgebreide contacten.Daarnaast verlengt ze, na het advies te hebben ingewonnen van de Raad van State, de civiele noodsituatie van 25 oktober 2021 tot en met 21 februari 2022.Dat gebeurt vooral met het oog op het open houden van vaccinatiecentra - de verlenging geldt louter voor de "afwijkingsregeling op de omgevingsvergunnings- of omgevingsmeldingsplicht voor bouw en uitbating van onder andere bijkomende ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten, vaccinatiecentra, bijkomende productiefaciliteiten voor geneesmiddelen en medisch materiaal en onderzoeksinstellingen".