...

De bijzondere beroepstitel 'forensische psychiatrie' werd bijna een jaar geleden door de federale regering gecreëerd. Het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2015 regelt de erkenningsvoorwaarden, en de criteria voor de stagemeesters en stagediensten.De Vlaamse overheid is verantwoordelijk voor de samenstelling van de erkenningscommissies en de Vlaamse regering vertrouwt de erkenning van de bijzondere beroepstitel forensische psychiatrie met het nieuwe BVR toe aan de bestaande erkenningscommissie voor psychiatrie.De Vlaamse ministers gaan hiermee trouwens in tegen het advies van de Raad van State die vindt dat de Vlaamse overheid de bevoegdheid uitbreidt van een federale instantie. De Raad van State stelt ook dat de Vlaamse regering hiermee de indruk wekt dat de commissie bevoegd zou zijn voor de erkenningen van de stagemeesters en -diensten voor forensische psychiatrie.De Raad van State vindt dat de Vlaamse overheid maar een nieuwe erkenningscommissie moet in leven roepen. Die is dan alleen bevoegd voor de forensische psychiatrie.Of ze zou ook in de plaats kunnen komen van de huidige erkenningscommissie, en bevoegd kunnen worden voor de drie bijzondere beroepstitels in psychiatrie...De Vlaamse regering volhardt in de boosheid, en vertrouwt de erkenningsdossiers forensische psychiatrie toe aan de bestaande erkenningscommissie. Ze ontkent daarnaast dat die regeling de erkenningscommissie ook bevoegd maakt voor de erkenning van de betreffende stagemeesters en stagediensten - wat een federale bevoegdheid is gebleven.De Vlaamse regering wijst er trouwens op dat dit een voorlopige oplossing is, nodig om de nieuwe erkenningsdossiers te kunnen behandelen. Ze werkt ondertussen voort aan een nieuwe regelgeving voor de erkenningscommissies in het algemeen, als basis voor een definitieve oplossing.Het advies van de Raad van State kan ingekeken worden door een nieuwe maatregel van de Vlaamse overheid waardoor de documenten bij de besluiten van de Vlaamse regering beschikbaar zijn op we website www.vlaanderen.be.