...

Er komen geen individuele uitnodigingen meer voor vaccinatie. De Vlaamse regering wil een communicatiecampagne voeren die zich richt naar kwetsbare groepen. Die moeten zich nu laten vaccineren in het reguliere circuit.Ze plant om ook personeel in de zorgsector op te roepen zich te laten vaccineren tegen griep en covid.Bij de algemene bevolking wil ze de aandacht verhogen voor luchtweginfecties, en hoe die kunnen worden voorkomen.Hiervoor wordt een bedrag van 580,000 euro uitgetrokken.Lokale aanpakHet griepvaccin en dat tegen covid-19 kunnen gelijktijdig worden toegediend. Maar het tijdsvenster hiervoor - de overlap tussen de momenten voor beide vaccinaties - is erg beperkt.De Vlaamse regering plant extra financiële ondersteuning voor de zorgraden, de LOGO's, Domus Medica en het Vlaams Apothekersnetwerk.De bedoeling is dat de zorgverleners in de eerste lijn de vaccinatie in hun ELZ, gemeente of wijk zo efficiënt mogelijk organiseren.Daarvoor maakt de Vlaamse overheid een bedrag van 3,35 miljoen euro vrij.