...

De Vlaamse regering gaf vrijdag een principiële goedkeuring aan de ontwerptekst van WVG-minister Wouter Beke (CD&V).BVRIn 2025 zullen er hooguit 50 aso's de beroepsopleiding voor anesthesie kunnen starten, 19 die voor gynaecologie, 20 de beroepsopleiding voor chirurg en 5 die voor neurochirurg. De Vlaamse regering volgt daarmee het advies dat de Vlaamse Planningscommissie (dat is, de artsenkamer ervan) uitbracht op 8 december vorig jaar - die zelf deze cijfers overneemt uit het advies van de Federale Planningscommissie voor het contingent van 2025 en 2026 dat dateert uit 2019.Daarnaast wordt op advies van de tandartsenkamer ook de quota voor tandarts, orthodontie en paradontologie vastgelegd.De Vlaamse Planningscommissie kon in juni vorig jaar van start gaan met de werkzaamheden. De tekst van de BVR gaat nu eerst voor advies naar de Raad van State.AdviesDat de Vlaamse Planningscommissie geen advies geeft voor alle medische specialismen, is opvallend. Maar "de leden van de commissie observeren een ongewenste discrepantie, gebaseerd op de objectieve gegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid en de projecties van de Federale Planningscommissie", zo luidde het op 8 december.De artsenkamer van de commissie wou evenwel niet bij de pakken blijven zitten, want terwijl voor sommige specialismen het overaanbod verder aangroeit, zie je voor andere - inclusief de huisartsgeneeskunde - aanslepende tekorten.AlternatievenDe Vlaamse Planningscommissie wil de Vlaamse afgestudeerde artsen dan ook aanmoedigen zich verder te specialiseren in huisarstgeneeskunde, psychiatrie, neurologie, pathologische anatomie en klinische biologie.Ook specialisaties die buiten de contingentering vallen kennen tekorten: arbeidsgeneeskunde, beheer van gezondheidsgegevens, gerechtelijke geneeskunde en verzekeringsgeneeskunde.En een carrière in de maatschappelijke gezondheidszorg valt ook te overwegen, stelt de commissie, inclusief jeugdgezondheidszorg en schoolgeneeskunde. Preventieve geneeskunde zal in de toekomst belangrijker worden.AnalysecapaciteitTen slotte vraagt de artsenkamer én de kamer van tandartsen van de Vlaamse Planningscommissie voor volgende adviezen meer data en analysecapaciteit.De informatie die de Federale Planningscommissie ter beschikking stelt is een goede basis, stelt de commissie. Maar er is uitbreiding van gegevens nodig op het Vlaamse niveau.