...

Het VPP krijgt sinds 2006 jaarlijks een subsidie van die grootteorde. Meestal wordt erbij vermeld dat de subsidie moet dienen voor het betalen van personeel van patiëntenverenigingen, of wordt aangegeven welk bedrag verschillende afzonderlijke patiëntenverenigingen uit deze pot ontvangen.Dit jaar geeft de regering aan dat de subsidie moet dienen om de patiëntenverenigingen samen te brengen rond gemeenschappelijke belangen van patiënten, en om gemeenschappelijke noden en knelpunten aan te kaarten. En om het platform te versterken en uit te bouwen, met een grotere kennisopbouw en ondersteuning van patiëntenverenigingen? Het platform moet fungeren als een aanspreekpunt voor de Vlaamse overheid; de patiënten vertegenwoordigen op Vlaams, federaal en mesoniveau - aldus de Vlaamse regering.