...

Het Belgische Rode Kruis is de erkende lokale entiteit van het Internationaal Comité van het Rode Kruis. In de praktijk worden de activiteiten van het Belgische Rode Kruis in België uitgeoefend door 'gemeenschappen' van het Belgische Rode Kruis die georganiseerd zijn per taalgemeenschap. Rode Kruis-Vlaanderen is een van deze 'gemeenschappen'.Aparte rechtspersoonHet gebrek aan eigen rechtspersoonlijkheid van Rode Kruis-Vlaanderen leidt tot discrepanties tussen wie beslist en wie verantwoordelijk is, en leidt tot een ingewikkelde structuur die soms verwarring veroorzaakt bij rechtszaken, bij giften of legaten, en dergelijke. Bovendien leidt het ertoe dat Rode Kruis-Vlaanderen niet ten volle de rol van "Helper van de Vlaamse Overheid" kan opnemen. Daarom heeft Rode Kruis-Vlaanderen de Vlaamse Overheid gevraagd om de nodige stappen te nemen om de aparte rechtspersoon Rode Kruis-Vlaanderen op te richten.Na advies van de Vlaamse Raad WVG en van de Raad van State, keurde de Vlaamse Regering op 23 februari op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits het ontwerpdecreet daarover goed. Het ontwerpdecreet bepaalt de opdrachten en de missie van Rode Kruis Vlaanderen, met regels over het bestuur en de bevoegdheden. Het ontwerp van oprichtingsdecreet moet nog worden goedgekeurd door het Vlaams Parlement.Het Belgische Rode Kruis blijft bestaan als aparte entiteit van het Internationaal Comité van het Rode Kruis. Voor de internationale erkenning moet er immers een federale overkoepelende organisatie bestaan wiens activiteiten zich uitstrekken over het hele Belgische grondgebied.