...

Het systeem van test and tracing vormt de eerstelijnsdefensie tegen de covidepidemie. Wanneer er lokaal een haard wordt vastgesteld, moet men lokaal ook de infectiebestrijding organiseren - en de 'tweedelijnscapaciteit' uitbouwen.Om de "ambtenaren(-artsen ) die bevoegd zijn tot het nemen van maatregelen om uitbreiding van infecties tegen te gaan" te ondersteunen en te coördineren worden de mobiele teams opgericht.Die mobiele teams moeten de 'lokale actoren' helpen bij de bestrijding van lokale clusters om te voorkomen dat die zich uitbreiden. De inzet is om nieuwe lockdowns - lokaal of algemeen - te voorkomen.De Vlaamse regering keurde principieel de beslissing goed, maar wint nu eerst nog advies in over de teksten bij de Raad van State.PreventiedecreetDe Vlaamse regering bekrachtigde vrijdag ook het decreet dat het Vlaams Parlement op 8 juli goedkeurde, en dat de ambtenaren-artsen het recht geeft om personen die een hoogrisicocontact hadden, of die uit een hoogrisicogebied terugkeren, preventief in quarantaine te plaatsen - ook zonder dat een besmetting is vastgesteld. Daarvoor worden artikelen 47 en 81 van het decreet over het preventieve gezondheidsbeleid gewijzigd. Het nieuwe decreet wordt in het Staatsblad gepubliceerd.Nog een aantal andere punten die de gezondheidszorg raken: