...

Het uitvoeringsbesluit voor de 'contact tracing' regelt de organisatie van het samenwerkingsverband van externe partners, de meldingsplicht, en de organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen/Het laatste gaat over de verwerking van persoonsgegevens door het contactcentrum. Hiervoor werd eerst nog een advies ingewonnen van de betreffende Vlaamse Toezichtcommissie.Het samenwerkingsverband moet ook een inhoudelijk en financieel verslag uitbrengen.Eindelijk is er ook een besluit dat de erkenning en de subsidiëring van de schakelzorgcentra regelt. Dat gebeurt als een tijdelijk en bijzonder project binnen de woonzorg.Een bijkomende erkenning is er wanneer het schakelzorgcentrum effectief patiënten opvangt.De schakelzorgcentra zijn ondertussen weer helemaal stopgezet - maar de facturen moeten natuurlijk wel betaald worden.