...

Viceminister-president Hilde Crevits werkte van april 2022 tot december 2023 samen met de sector aan een plan om palliatieve zorg in Vlaanderen te hervormen. Palliatieve zorg staat voor dezelfde uitdagingen als de algemene gezondheidzorg: en verzilvering, tekorten aan zorgaanbieders, nood aan een geïntegreerde en doelgerichte zorg,... Er heerst ook de foutieve perceptie dat palliatieve zorg voornamelijk levenseindezorg is, die door gespecialiseerde zorgaanbieders moet worden verstrekt, zo bleek daaruit. Ook werkt de palliatieve sector met verouderde regelgeving die niet langer voldoet aan de hudige noden en uitdagingen. TransitiefaseHet resultaat is een actie- en transitieplan, dat door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd, samen met het bijbehorende visiedocument 'Hervorming van de palliatieve zorg in Vlaanderen'. Daarin is voorzien dat de huidige palliatieve netwerken en samenwerkingsverbanden, en de multidisciplinaire begeleidingsequipes per regio zullen fusioneren tot één palliatief netwerkverband. Het Vlaams Expertisecentrum Palliatieve Zorg is een nieuwe op te richten entiteit.De samenwerkingsverbanden palliatieve verzorging zullen evolueren naar toekomstgerichte en coachende organisaties. Er zullen ook coachingopdrachten worden uitgevoerd door de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging. De Vlaamse regering zal een transitiefase inlassen met een 'ad hoc' financiering om het hervormingstraject uit te werken en de noden voor de sector te vertalen in werkingsprincipes en regelgeving. Tijdens de transitieperiode worden middelen voorzien voor zowel de samenwerkingsverbanden palliatieve zorg als de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging. De Vlaamse Regering heeft hiervoor de nodige subsidiebesluiten goedgekeurd.