...

Het budget voor de Zorgraden past binnen de zogenaamde tweedelijnsdefensie: de beheersing van lokale uitbraken. De Vlaamse regering wil per regionale zorgzone een extra coördinator of 'aanspreekpunt' aanstellen. Die moet de draaischijf vormen tussen de zorgraden en de 'actoren op het terrein', de lokale besturen en 'noodambtenaren'.Centrale gegevensverwerkingDe Vlaamse regering keurt ook het samenwerkingsakkoord goed tussen de federale overheden en de verschillende regionale overheden voor de contact tracing. Door dit samenwerkingsakkoord kan Sciensano instaan voor de centrale databank met de (persoons)gegevens die de contactcentra, de gezondheidsinspecties en de mobiele teams nodig hebben om de verdere verspreiding van Sars-CoV-2 tegen te gaan.De Vlaamse regering heeft over dit samenwerkingsakkoord ook een zogenaamd 'instemmingsdecreet' opgesteld. De tekst daarvan werd vrijdag ook principieel goedgekeurd maar over dit decreet moet nog het advies ingewonnen worden van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de Vlaamse toezichtscommissie, de Vlaamse Raad voor WVG en, tot slot, de Raad van State.Verdere maatregelen