...

Door de federale wetgeving op de erkenningscommissies te herschrijven, past de Vlaamse regering de erkenningsprocedure aan "aan de Vlaamse realiteit".De wet moet herschreven worden omdat de Hoge Raad federaal blijft, en ook de erkenning van stagemeester en -diensten een bevoegdheid blijft van de federaal minister. De verwijzingen hiernaar en de bepalingen hierover verdwijnen in de Vlaamse wettekst.Op het Vlaamse niveau komt er een voorziterscollege dat bepaalde bevoegdheden van de Hoge Raad zal overnemen.De nieuwe tekst herschrijft de te volgen procedures.Zo verwijst de tekst naar de mogelijkheid om de aanvragen voor stageplannen en voor de erkenning te versturen over een digitaal platform.Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft de mogelijkheid om met de universiteiten en andere instellingen (inclusief de Orde), afspraken te maken over een systeem van gegevensuitwisseling. Aanvragers moeten die gegevens dan niet meer zelf aanleveren.De administrateur-generaal van het Agentschap benoemt de leden van de erkenningscommissie: tussen vier en acht leden voorgedragen door de universiteiten, en tussen vier en acht leden voorgedragen door de beroepsverenigingen.De Vlaamse regering, met name minister Vandeurzen (CD&V) plant om 24 erkenningscommissies voor specialisten in te stellen, naast de erkenningscommissie voor huisartsen. Voor bijzondere beroepstitels komen er twee erkenningscommissies op niveau drie.De bevoegdheid over de bijzondere beroepstitels kan ook toevertrouwd worden aan de 'gewone' erkenningscommissies (op niveau twee). Die worden daarvoor dan uitgebreid met extra, deskundige leden.Het voorstel van besluit ligt ondertussen voor advies bij de Raad van State.