...

Voor de testcentra per referentieregio maakt de Vlaamse overheid maandelijks 4.700 euro vrij - dit tot december 2022. Voor de organisatie van die centra doet ze een oproep aan de huisartsenkringen en de ziekenhuizen. Bijkomende capaciteit kan geleverd worden door de mobiele equipes per provincie - die zullen de komenden maanden gefinancierd worden aan de hand van de activiteit.Ten slotte krijgen de zorgraden een forfaitaire subsidie - goed voor 0,1 VTE - voor de coördinatie van de testfunctie in de ELZ. Dat houdt de monitoring in van de lokale capaciteit en van de epidemiologische situatie.De bedoeling is dat er in een ELZ snel weer een testcentrum kan worden opgestart, als dat nodig is. In dat geval zal er extra financiering komen.Maar de reactivering van een testcentrum is wel pas mogelijk wanneer de IMC Volksgezondheid of de Vlaamse Regering besluit dat een bijsturing van de teststrategie nodig is. Bijvoorbeeld als de epidemiologische situatie vereist dat er opnieuw meer getest wordt of wanneer men opnieuw naar een andere fase overschakelt.Met het oog op deze strategie keurde de Vlaamse ministerraad op vrijdag 23 april drie subsidiebesluiten van minister Wouter Beke goed.