...

De ontwerptekst van dit 'Besluit van de Vlaamse Regering' lag al een tijdje op de regeringstafel - al van op het eind van het ministerschap van Jo Vandeurzen (CD&V). Een aantal adviezen werd ingewonnen, met als sluitstuk dat van de Raad van State, dat begin oktober werd gegeven. De oprichting van de Vlaamse Planningscommissie is ook onderdeel van het regeerakkoord van de huidige regering.De Raad van State had een aantal kleine technische opmerkingen. Het ontwerp werd aan de regering voorgelegd door de minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en WVG-minister Wouter Beke (CD&V).De Vlaamse Planningscommissie geeft de Vlaamse overheid advies over de subquota: de minima en maxima van het aantal studenten dat mag beginnen aan de beroepsopleidingen geneeskunde en tandheelkunde.De Commissie telt drie kamers, één voor artsen, één voor tandartsen, en één gemengde die advies uitbrengt over de Vlaamse behoeften aan artsen en tandartsen voor de volgende 15 jaar.In alle Kamers zitten niet alleen vertegenwoordigers van de betrokken faculteiten en beroepsorganisaties, maar ook een vertegenwoordiger van het Vlaams Patiëntenplatform.In de derde kamer, die zich buigt over de behoeften, zijn ook vertegenwoordigers opgenomen van de haio's en de aso's.De volgende stap is nu de effectieve oprichting van de Vlaamse Planningcommissie.