...

De vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Vrije Universiteit Brussel voerde het internetonderzoek. Ze wou nagaan in welke mate mensen belang hechten aan een twintigtal patitenrechten, hoe goed ze zich beschermd voelen door de bestaande wetten en hoe vaak ze in het verleden al problemen ondervonden met bepaalde rechten.Betaalbare gezondheidszorgDe Belg vindt het recht op kwaliteitsvolle en betaalbare gezondheidszorg primordiaal. Verder ook het recht op palliatieve zorg, een waardig levenseinde en euthanasie. Hij voelt zich het minst door de wet beschermd voor het recht op verzorging in eigen taal, betaalbare gezondheidszorg, en het recht op een waardig levenseinde en euthanasie.Vrouwen rapporteren dat ze zich over het algemeen minder goed dan mannen beschermd weten door de wet. Bij Nederlandstaligen in Brussel en de Rand leveren het recht op betaalbare gezondheidszorg en op verzorging in eigen taal het meest problemen op.De onderzoekers zijn eerder verrast door de resultaten. "Belgiis net een land waar de kwaliteit van de gezondheidszorg altijd hoog ingeschat werd. Daarenboven beschikt ons land over een van de financieel best toegankelijke zorgsystemen van de hele wereld. Ten slotte is Belgieen van de enige landen waar euthanasie wettelijk geregeld is",reageert Prof Dirk Devroey.Eigen taal"De verzorging in de eigen taal blijkt dan weer hoofdzakelijk een probleemvan de Nederlandstaligen in Brussel en in de Vlaamse rand. Het schoentje wringt bij de wettelijke afdwingbaarheid van de verzorging in de eigen taal, dat is bekend.Dat probleem uit zich niet alleen in de ziekenhuizen en de spoedgevallendiensten. Ook in de rusthuizen in Brussel en de Rand werken alsmaar meer verzorgenden en verpleegkundigen die geen Nederlands spreken" besluit Devroey.