...

Het lijkt een vreemde gang van zaken aangezien net het internationale Covax-programma ernet op gericht is om covid-19-vaccins wereldwijd in ontwikkelingslanden te verdelen. Maar, zo laat Vlaams minister van volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) weten, het algemeen principe is dat Covax enkel ingeschakeld wordt als de producent ze rechtstreeks levert. Aangezien AstraZeneca de vaccins al aan ons land leverde, zijn er nu bilaterale akkoorden nodig. Waar de vaccins naartoe gaan, is nog niet bekend.Negen Vlamingen op tien zijn eenmalig gevaccineerd, 83% tweemaal. Vlaanderen heeft momenteel 270.000 dosissen AstraZeneca in voorraad en de volgende twee weken zet men nog 120.000 prikken als tweede dosis. Met andere woorden, er is een surplus van 150.000 vaccins. Dat is beschikbaar voor 'minder bedeelde regio's in de wereld.'De persmededeling vermeldt nog dat de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid nog geen beslissing nam over het al dan niet aanbieden van een boosterprik in het najaar. Als België beslist een derde prik te zetten dan zal dat alleszins niet met het vaccin van AstraZeneca zijn. De Europese Unie heeft het contract met deze producent immers niet verlengd.