Vanaf februari 2023 voorziet Vlaams minister Hilde Crevits, bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 85 extra opleidingstrajecten tot zorgkundige in de sectoren van de ouderenzorg, de revalidatieziekenhuizen en -centra, de pvc's en initiatieven voor beschut wonen.

Door extra middelen te investeren in deze sectoren wil de Vlaamse overheid tegemoet komen aan de hoge nood aan personeel in deze sectoren.

De oproep richt zich tot werknemers uit andere sectoren dan het PC330 die een tweede carrière als zorgkundige overwegen. Zij krijgen de kans om een betaald opleidingstraject te volgen in dienst van een werkgever uit de zorgsector. De werknemer krijgt dus een salaris om voltijds de opleiding tot zorgkundige aan te vatten.

De oproep is aanvullend op het bestaande project #kiesvoordezorg, een initiatief van FeBi, het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten.

Omdat de bijkomende oproep (en dus opleidingsplaatsen) gefinancierd wordt door de Vlaamse overheid, zijn er enkele voorwaarden:

Geïnteresseerden kunnen alleen een arbeidscontract aangaan bij een instelling uit het paritair comité 330 dat door de Vlaamse Gemeenschap erkend en/of gesubsidieerd wordt. Dit zijn de organisaties binnen de ouderenzorg, psychiatrische verzorgingstehuizen, categorale ziekenhuizen, initiatieven beschut wonen, bepaalde revalidatiecentra, multidisciplinaire begeleidingsequipes en netwerken palliatieve zorgen.

Men kan enkel de opleiding tot zorgkundige volgen.

Inschrijven kan tot 7 oktober.

Vanaf februari 2023 voorziet Vlaams minister Hilde Crevits, bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 85 extra opleidingstrajecten tot zorgkundige in de sectoren van de ouderenzorg, de revalidatieziekenhuizen en -centra, de pvc's en initiatieven voor beschut wonen. Door extra middelen te investeren in deze sectoren wil de Vlaamse overheid tegemoet komen aan de hoge nood aan personeel in deze sectoren.De oproep richt zich tot werknemers uit andere sectoren dan het PC330 die een tweede carrière als zorgkundige overwegen. Zij krijgen de kans om een betaald opleidingstraject te volgen in dienst van een werkgever uit de zorgsector. De werknemer krijgt dus een salaris om voltijds de opleiding tot zorgkundige aan te vatten.De oproep is aanvullend op het bestaande project #kiesvoordezorg, een initiatief van FeBi, het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten.Omdat de bijkomende oproep (en dus opleidingsplaatsen) gefinancierd wordt door de Vlaamse overheid, zijn er enkele voorwaarden: Geïnteresseerden kunnen alleen een arbeidscontract aangaan bij een instelling uit het paritair comité 330 dat door de Vlaamse Gemeenschap erkend en/of gesubsidieerd wordt. Dit zijn de organisaties binnen de ouderenzorg, psychiatrische verzorgingstehuizen, categorale ziekenhuizen, initiatieven beschut wonen, bepaalde revalidatiecentra, multidisciplinaire begeleidingsequipes en netwerken palliatieve zorgen.Men kan enkel de opleiding tot zorgkundige volgen. Inschrijven kan tot 7 oktober.