...

Een tweede reeks projecten is in de steigers gezet om nog meer ervaring op te doen. Een jaar geleden werden werden al een reeks projecten goedgekeurd in in Vorselaar, Diegem, Merchtem, Wommelgem, Genk en Sint-Truiden."Om huisartsen de kans te geven zich meer op de zorg van de patiënt toe te leggen, geven we verschillende steden en gemeenten de kans om via uiteenlopende proefprojecten ervaring op te doen. De resultaten van de projecten zullen nuttig zijn om kennis te delen, breder in Vlaanderen", zo licht minister Crevits toe."Er gaat deze keer ook extra aandacht naar kwetsbare groepen en naar infrastructuur. Samenwerking blijft centraal staan, met een belangrijke rol voor het lokaal bestuur."De bedoeling is onder meer om na te gaan hoe middelen van het VIPA-fonds kunnen ingezet worden om - door het inrichten van infrastructuur - het zorgaanbod te stimuleren in gebieden met een tekort aan huisartsen.De bedoeling is wel dat de projecten, na de opstart met een stuk ondersteuning, zelfstandig voort kunnen bestaan. VariatiesDe goedgekeurd projecten zijn behoorlijk divers, zoals blijkt uit onderstaan lijstje.ImpulsfondsDe oprichting van de brede eerstelijnspraktijken zijn een onderdeel van de hervorming van de eerste lijn in Vlaanderen, namelijk het actiepunt 'ondersteuning eerstelijnspraktijkvormen en werken aan meer zorgcapaciteit'.Dat omvatte ook een hervorming van Impulseo. De proefprojecten met brede eerstelijnspraktijk werden trouwens opgestart kort nadat de starterspremie in Impulseo - vrij plotseling - werd afgeschaft door de voorganger van Hilde Crevits.Als argument voor het afschaffen van deze premie werd aangevoerd dat het oogmerk ervan om een betere spreiding van de huisartsenpraktijken te verkrijgen, niet werd gehaald.Ook de andere onderdelen van Impulseo - de renteloze lening, de tegemoetkoming in lonen van praktijkmedewerkers,... - werden omgevormd. Sinds 1 januari zijn er nieuwe regels voor het Impulsfonds van kracht. De details kun u lezen op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.De Vlaamse Overheid zet ook in op administratieve vereenvoudiging voor de huisartsen: de aanvraagprocedure voor zowel de renteloze lening als de tegemoetkoming voor interdisciplinaire praktijkvoering wordt volledig gedigitaliseerd.Onnodig papierwerk en dubbel opvragen van gegevens is dan verleden tijd.