...

Harde wetenschappelijke bewijzen dat blootstelling aan elektromagnetische straling schadelijk is, zijn er niet. Maar er zijn wel indicaties van een mogelijk verband tussen bepaalde gezondheidsklachten en het intensief gebruik van gsm en draadloos internet. Zolang niet het bewijs is geleverd dat elektromagnetische straling veilig is, moet de overheid uit voorzorg de stralingsnormen verlagen. Dat is de boodschap die de Vlaamse Artsen voor het Milieu (VAM) de wereld insturen.Nieuw rapportZe reageren daarmee op het in januari verschenen rapport van de 'BioInitiative Working Group'. Dat is een meta-analyse van 1.800 publicaties over de gezondheidseffecten van elektromagnetische velden (EMV) door mobiel telefoneren, gsm-masten en draadloos internetten. De auteurs zien een verband tussen EVM, allerhande neurologische en cardiovasculaire aandoeningen en kanker.Langdurig gsm-gebruik aan hetzelfde oor zou het risico verhogen op glioom en akoestisch neuroom. Volgens het rapport veroorzaakt straling ook leukemie bij kinderen die onder hoogspanningslijnen wonen en is er sprake van een toegenomen risico op borstkanker, alzheimer en autisme bij intensief mobiel bellen.De editie 2012 van het rapport stootte op even forse kritiek als alle eerdere versies. Een select groepje 'believers' hield de pen vast en filterde alle onderzoeken weg die geen schadelijk effect vonden, luidt het oordeel van gevestigde wetenschappers. Het rapport werd afgedaan als "pseudowetenschappelijke bangmakerij".Dr. Armelle Peeters, woordvoerster van de VAM, verdedigt de selectieve aanpak in het BioInitiative-rapport. Alleen de door telecomoperatoren gefinancierde onderzoeken zijn weggelaten, en dat staat ook netjes vermeld, zegt ze.Een huisarts moet durven voortgaan op waarnemingen uit de eigen praktijk, vindt ze. Bij twee patiënten die op consultatie kwamen voor hoofdpijn, slapeloosheid en concentratiestoornissen, leverde het klinisch onderzoek niets op. Ook het algemeen bloedonderzoek was negatief. "Maar in beide casussen was er intens gebruik van computer en blootstelling aan wifi. Ik stelde voor om 's nachts de wifi uit te schakelen en een week later waren de klachten verdwenen."Twee casussen volstaan toch helemaal niet om wetenschappelijk sluitende conclusies te trekken? Het blijft niet beperkt tot deze twee gevallen, zegt Peeters. Ze ziet een toename van klachten die mogelijk EMV-gerelateerd zijn. "En dan vind ik het mijn rol collega's te sensibiliseren om gerichte vragen in hun anamnese op te nemen. Als huisarts moet je je patiënt bijstaan en beschermen. Het gaat niet op om klakkeloos te zeggen: er is geen wetenschappelijk bewijs, dus hoeven we niet in die richting te zoeken."AsbestBeleidsmakers moeten sneller ingrijpen als er indicatoren zijn die wijzen op risico's, vinden de Vlaamse milieuartsen. Gsm's verbieden voor kleuters en mobiel bellen afraden bij jongeren volstaat niet. De stralingsnormen moeten omlaag, al was het maar vanuit het voorzorgsprincipe. "De overheid moet lering trekken uit het asbestdossier. Daar ontbrak het aanvankelijk ook het wetenschappelijk bewijs."