...

Federaal N-VA-parlementslid Frieda Gijbels vestigt er de aandacht op maar de conventiestatistieken zijn uiteraard geen staatsgeheim. Ze zijn vrij raadpleegbaar op de website van het Riziv. Het jongste nationale akkoord wordt op nationaal vlak verworpen door net geen 30% van de kinesitherapeuten. Dat is nipt want opdat een akkoord geldig zou zijn, moet minstens 60% van de zorgverstrekkers toetreden.Bij de Vlaamse kinesitherapeuten wordt dat cijfer alvast niet gehaald. Gemiddeld, over alle Vlaamse arrondissementen heen, is 44% gedeconventioneerd. Met uitschieters in de arrondissementen Turnhout (53,83%) en Sint-Niklaas (52,24%) waar meer dan de helft van de kinesitherapeuten het akkoord verworpen heeft. Vooral de kinés jonger dan 40 jaar zien het niet zitten, daar loopt de deconventiegraad op tot boven de 60%.Voor Frieda Gijbels is het duidelijk dat de tarieven veel te laag zijn om een praktijk deftig te laten draaien. "Een schrijnend voorbeeld is een verplaatsvergoeding van minder dan één euro bij een huisbezoek!" Ze herinnert eraan dat kinesitherapeuten een masteropleiding achter de rug hebben maar niet eens 30 euro mogen aanrekenen voor een half uur behandeling."Uiteindelijk", aldus Gijbels, "draait de patiënt op voor een slecht akkoord. Hij krijgt immers 25% minder terugbetaald uit de sociale zekerheid." Maar minister Vandenbroucke (Vooruit) heeft volgens haar geen haast om iets aan deze toestand te doen. "Minder kinés die toetreden kost de sociale zekerheid immers ook minder."Dat is erg kortzichtig, vindt ze. Kinesitherapeuten kunnen immers vaak grotere, duurdere chirurgische ingrepen voorkomen."Het strafste is dat het parlement een wet goedkeurde die de 25%-regel opheft maar Vandenbroucke weigert uitdrukkelijk om dit toe te passen," aldus nog Gijbels. "Een pure schande en een aanfluiting van de democratie."