...

De Vlaamse huisartsen blijken wel meer tevreden dan hun Franstalige collega's. Bij de Vlamingen is amper 4% ontevreden over zijn job, terwijl niet minder dan een op de drie Franstalige huisartsen zich niet in hun werk kunnen vinden.SpecialistenOver het algemeen leggen specialisten een grotere jobsatisfactie aan de dag dan huisartsen (89 versus 82%). Nog steeds een kloof, maar toch een kleinere dan een decennium geleden.De enque liep bij 100 geselecteerde huisartsen en 60 specialisten (cardiologen, oncologen en endocrinologen). Ze werden persoonlijk bevraagd aan de hand van een semigestructureerde vragenlijst van onderzoeksbureau Medistrat.Vincent Claes/Pascal Selleslagh