...

Voor de publieke opinie lijkt het alsof het de gynaecoloog is die uiteindelijk beslist wanneer men naar huis mag na een bevalling. Maar de verblijfsduur na een normale bevalling mag niet langer zijn dan vier dagen, de dag van de bevalling inclusief. Een overschrijding van die norm wordt niet langer vergoed, zelfs wanneer dat in het belang zou kunnen zijn van de pas bevallen moeder. Iedere overschrijding van de gemiddelde ligdagduur wordt gepenaliseerd.Jan Bosteels, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (VVOG): "De maatregel betekent bijkomende spanningen tussen ziekenhuisbeheer en artsen op een moment dat alle experten pleiten voor een meer actieve participatie van artsen in het ziekenhuismanagement om te komen tot een structurele oplossing voor de toekomstige organisatie van de gezondheidszorg."Het specialisme gynaecologie/verloskunde is vanaf het begin steeds een koploper geweest inzake evidence-based medicine, stipt Bosteels aan. "Maar het lijkt niet te lonen om de goede leerling van de klas te zijn." De voorzitter wijst in dit verband ook naar de verworvenheden van de minimaal invasieve chirurgie die vrouwen toelaten om sneller huiswaarts te kunnen gaan na gynaecologische ingrepen. "Wij worden financieel bestraft voor de patiënten die iets langer blijven dan het gemiddelde, maar niet beloond wanneer we patiënten kunnen motiveren en overtuigen om sneller naar huis te gaan."De VVOG pleit voor een intelligente herstructurering van de zorg. "Er moet in een goed uitgebouwde moderne Belgische kraamzorg worden geïnvesteerd met goede samenwerking tussen alle betrokken partijen."