...

Via het wachtnummer 1733 zullen patiënten worden doorverwezen naar de juiste wachtpost of spoeddienst. Voor Brussel kan dat dus betekenen dat een Nederlandstalige patiënt bij een Franstalige dokter terecht komt. Want het is een oud zeer dat er een nijpend tekort is aan Vlaamse huisartsen in de hoofdstad."Nergens is de garantie opgenomen dat wie in Brussel de telefoon zal beantwoorden, ook voldoende vlot Nederlands zal kunnen spreken en begrijpen", luidt het bij de vier vroegere oprichters van de Vlaamse Wachtdienst Brussel.De problematiek is al jaren oud. "Vijfendertig jaar geleden bestond er in Brussel één huisartsenkring, officieel tweetalig, feitelijk ééntalig Frans. Deze schrijnende toestand werd aangepakt door de Vlaamse Wachtdienst Brussel op te richten, die later is opgegaan in de huidige Brusselse Huisartsenkring."De vier ondertekenaars van het persbericht waren minstens bestuurslid van de Brusselse Huisartsenkring, maar ze spreken niet namens deze vereniging.Dokter Joost Rampelberg is alvast snoeihard, in een reactie bij het persagentschap Belga. "De huidige voorzitter van de Brusselse Huisartsenkring probeert nog een akkoord te bereiken met de Franstaligen. De voorzitter voelt zich blijkbaar niet sterk genoeg om foert te zeggen tegen minister Onkelinx. Maar wij zijn ervan overtuigd dat met de Franstaligen geen land te bezeilen valt. Zij houden zich nooit aan de afspraken."