...

De decanen geneeskunde en de hoogleraren huisartsgeneeskunde van de Vlaamse universiteiten waarschuwen tegen de plannen van Onkelinx. De minister maakte onlangs bekend dat ze de contingentering van geneesheren wil herbekijken.Het aantal geneeskundestudenten dat kan doorstromen naar klinische specialisaties is beperkt. Dat systeem van 'contingentering' vormt een soort van 'numerus clausus' - het verantwoordt het toelatingsexamen geneeskunde.De Vlaamse decanen vrezen dat minister Onkelinx het systeem van contingentering op de helling wil zetten - op de laatste ministerraad werd immers besloten om dit te herzien. Daarmee zou dan ook het toelatingsexamen zijn bestaansrecht verliezen, aldus de decanen. Diezelfde bezorgdheid hebben ze al in september 2010 aan de minister meegedeeld.Nefaste gevolgenDe afschaffing van het toelatingsexamen, zo herhalen de Vlaamse decanen hun eerdere standpunt, zou voor de geneeskundeopleiding én voor de gezondheidszorg ernstige gevolgen hebben. Dankzij het toelatingsexamen is het slagingspercentage in het eerste jaar geneeskunde zeer hoog, ongeveer 85%. Het eerste jaar is geen verloren selectiejaar meer, maar is erg beroepsgericht geworden.Alleen daardoor is het nu mogelijk de basisopleiding geneeskunde in te korten tot zes jaar in plaats van zeven. De instroombeperking verhoogt onmiskenbaar de kwaliteit van de opleiding.Huisartsenberoep aantrekkelijker makenMinister Onkelinx grijpt met name het dreigend huisartsentekort aan om de contingentering in vraag te stellen. Maar de Vlaamse decanen wijzen erop dat dit zinloos is. Er is immers geen tekort aan artsen in het algemeen. En te veel artsen opleiden brengt ook de kwaliteit van de gezondheidszorg en de organisatie ervan in gevaar. Wanneer artsen overtallig zijn, zien ze bijvoorbeeld te weinig patiënten om voldoende ervaring op te doen.De decanen krijgen dit keer de expliciete steun van de Vlaamse universitaire centra huisartsengeneeskunde - de diensthoofden ondertekenen mee de brief. De minister moet het dreigend tekort aan huisartsen opvangen door maatregelen die dit beroep opwaarderen, zo luidt het gezamenlijke standpunt. Ook de tekorten in enkele andere disciplines kan men voorzien en bijsturen.