...

Met het oog op de verkiezingen van 9 juni 2024 heeft het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds een verkiezingsmemorandum opgesteld. Het VNZ wil dat Vlaanderen een eigen Vlaams en duurzaam gezondheidsbeleid uit kan bouwen en pleit daarom voor de volledige communautarisering van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV). De huidige impasse bij de hervorming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering is volgens VNZ te wijten aan het verschillend maatschappijmodel van Vlamingen en Franstaligen. Een communautarisering van de ZIV zal volgens VNZ de deelstaten voor de eigen verantwoordelijkheid plaatsen.Voorstellen voor gezondheidsbeleidHet VNZ doet ook concrete voorstellen voor het toekomstige gezondheidsbeleid. Enkele punten daaruit:Geen privatisering van de sociale zekerheidHet VNZ pleit niet voor privatisering van de sociale zekerheid of de ziekteverzekering. "De zorg voor de minder begunstigden moet een taak blijven van de overheid. Alleen in dit geval kan de toegankelijkheid tot kwaliteitsvolle medische zorg, de solidariteit tussen jong en oud, gezonde burgers en zieken en de betaalbaarheid van medische kosten gehandhaafd blijven", stelt VZN. Dat standpunt blijkt ook gedeeld door een meerderheid van de Vlaming, blijkt uit een enquête die VNZ liet uitvoeren door het onderzoeksbureau iVOX bij 2.000 Vlamingen. 76,1% van de Vlamingen is tegen een privatisering van de ziekteverzekering. 8,6% is voor en 15,3% heeft hierover geen mening.Maar volgens diezelfde enquête zit het merendeel van de Vlamingen eigenlijk niet zit te wachten op de splitsing van de ZIV die VNZ bepleit. Volgens 41.1% blijft die best op federaal niveau, 31,8% wil die op Vlaams niveau en 27,1% heeft geen mening. Uit de enquête blijkt ook dat 48,3% van de Vlamingen denkt dat de sociale zekerheid op termijn niet betaalbaar blijft. 44% denkt van wel.