...

Geen enkele stoel was nog vrij in de grote zaal van het Vlaams Parlement en dat is meteen tekenend voor de interesse die er is in het VIP² initiatief. Op de studiedag werden een aantal best practices voorgesteld, naast de projecten voor volgend jaar: rectum- en prostaatkanker.Het VIP²-project is ondertussen helemaal verankerd in de ziekenhuizen. Het succes ervan wordt toegeschreven aan de combinatie van de professionals die in dialoog treden met de patiënten en samen uiteindelijk gaan bepalen wat kwaliteitsvolle zorg inhoudt. Maar om transparant te kunnen zijn, moet er ook toegang geboden worden tot die informatie. Dat kan vanaf april-mei 2015 via een speciale website waarop de kwaliteit van ziekenhuizen kan worden vergeleken."Het is de bedoeling dat we de patiënten gaan informeren over de kwaliteit van de zorg van Vlaamse ziekenhuizen", verduidelijkt Vera De Troyer van Icuro. "Dat is trouwens ook een stimulans voor de ziekenhuizen om nog meer in te zetten op kwaliteit. Op de site zullen een aantal maatstaven worden vermeld: de behandeling van borstkanker met de mate waarin multidisciplinair wordt gewerkt, bevallen en het aantal keizersneden per ziekenhuis, patiëntentevredenheid en handhygiëne... Ziekenhuizen kunnen zelf ook hun resultaten toelichten. Een ranking komt er niet, maar de lezer kan wel drie ziekenhuizen vergelijken en ook zien hoe zij zich verhouden tegenover het Vlaamse gemiddelde en wat de minimumnorm is."