...

Het gemiddelde inkomen in Vlaanderen steeg tussen 1999 en 2009 met iets meer dan 46%. In Brussel nam het inkomen per hoofd de voorbije tien jaar slechts met iets meer dan 31% toe. Wallonië groeide het snelst (bijna 49%).Vooral de inkomenskloof tussen de Brusselaar en rest bevolking stijgt, en wel met 14%. Dat blijkt uit een analyse van de gemiddelde inkomens per inwoner door de FOD Economie.Het gemiddelde inkomen (netto belastbaar) per inwoner lag in 2009 het hoogst in Vlaanderen: 16.505 euro, of 6,2% boven het Belgisch gemiddelde van 15.535 euro. Het inkomen van de gemiddelde Waal ligt met 14.668 euro 5,6% onder het Belgisch gemiddelde, dat van de Brusselaar met 12.746 euro zelfs 18% onder het Belgisch gemiddelde.De inkomensevolutie in Brussel botst met de lonen die er worden uitgekeerd. Wie zijn boterham daar verdient, kreeg in 2009 een gemiddeld bruto maandloon van 3.493 euro: 15,4% meer dan het Belgisch gemiddelde (3.027 euro). Het gemiddeld bruto maandloon in Vlaanderen ligt 500 euro lager dan in Brussel: 2.997 euro, in Wallonië is dat 700 euro (2.802 euro). Bovendien zijn de Brusselse lonen de voorbije tien jaar het sterkst gestegen (39,2%), tegen 35,7% in Vlaanderen en 31,8% in Wallonië.Pendelaars Reden voor het verschil in inkomens- en loonevolutie is de massale toestroom van pendelaars naar Brussel. Slechts 48,5% van wie werkt in een Brussels bedrijf, woont er ook effectief.Hoe meer werkende inwoners, hoe hoger de welstand. Vlaanderen zit met een werkzaamheidsgraad van 65,8% in 2009 boven de andere gewesten. Vlaanderen haalt 61,3% van het totale belastbaar inkomen uit lonen en wedden, tegen 56,9% voor Brussel en 57,4% voor Wallonië.In Wallonië ligt het aandeel van de vervangingsinkomens iets hoger, Brussel haalt relatief veel uit inkomsten uit onroerende goederen en inkomsten van zelfstandigen.