...

Een Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) is een multidisciplinair samenwerkingsverband tussen een ziekenhuis, de politie en het parket.Iedereen - volwassenen dan wel kinderen - die te maken krijgt met een aanranding of (poging tot) verkrachting kan er 7 dagen op 7 en 24 op 24 uur kosteloos medisch-forensische zorg en psychische ondersteuning krijgen. Leuven is het eerste Zorgcentrum na Seksueel Geweld in Vlaams-Brabant. Het centrum in Leuven werkt samen met de politiezones van het arrondissement Leuven.Klacht of geen klachtDe focus van de Zorgcentra ligt op slachtoffers van acuut seksueel geweld. De eerste zeven dagen na de feiten zijn belangrijk om kwalitatief sporenonderzoek te kunnen doen. Dat is nodig als het slachtoffer een klacht wil indienen. Dan komt een zedeninspecteur ter plaatse om een verhoor af te nemen. Slachtoffers kunnen weliswaar ook terecht in ZSG zonder een klacht te willen indienen.Na de eerste aanmelding volgt het Zorgcentrum na Seksueel Geweld de slachtoffers verder op: ze nemen op regelmatige tijdstippen contact op om te kijken hoe het gaat en verwijzen zo nodig door naar andere hulpverlening. Gespecialiseerde opleidingAlle zorgverleners en zedeninspecteurs kregen een gespecialiseerde opleiding om met slachtoffers van seksueel geweld om te gaan.Medisch coördinator van het Leuvense ZSG is forensisch specialist dr. Joke Wuestenbergs (UZ Leuven). "Door het sporenonderzoek los te koppelen van een klachtneerlegging, krijgt het slachtoffer de tijd om een weloverwogen beslissing te nemen", legt ze uit in een persbericht van UZ Leuven. "Zo proberen we meer slachtoffers te bereiken en het lage aangiftecijfer na seksueel geweld te verbeteren." Uit cijfers blijkt dat bijna zeven op tien slachtoffers die zich aanmelden bij een ZSG, ook een klacht indienen bij de politie. Van de slachtoffers die dit niet doen, dient slechts een op de tien een klacht in. Tussen oktober 2017, het jaar waarin de eerste Zorgcentra de deuren openden, en december 2021 vonden 4.943 slachtoffers de weg naar de Zorgcentra. In die periode waren er in totaal vijf ZSG's geopend: in Gent, Antwerpen, Charleroi, Luik en Brussel. In maart van dit jaar opende het zesde centrum in Roeselare, en nu dus een zevende in Leuven. Bedoeling is om tegen eind 2023 nog drie ZSG te starten in Namen, Genk en Arlon, zodat er een aanbod is in heel België.