...

Vanaf 1 juni zal het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO), dat verantwoordelijk is voor de organisatie van de Vlaamse bevolkingsonderzoeken naar kanker, vrouwen van 25 tot en met 64 jaar uitnodigen om driejaarlijks een uitstrijkje te laten nemen bij hun huisarts of gynaecoloog. In een begeleidende folder krijgen ze meer informatie.De afname en de beoordeling van het uitstrijkje in het lab wordt volledig terugbetaald door het Riziv als deze termijn van drie jaar wordt gerespecteerd. Enkel het remgeld voor de consultatie blijft verschuldigd. Als uit cytologie blijkt dat testen op hpv nodig is, wordt ook dit terugbetaald.Verder blijft alles bij het oude. U neemt het uitstrijkje af met het materiaal dat uw lab ter beschikking stelt en stuurt het ter beoordeling naar uw vertrouwde lab.Actief uitnodigenHet Vlaams bevolkingsonderzoek wil vooral vrouwen aanmoedigen die nog geen uitstrijkje nemen of daar langer dan drie jaar mee wachten. De vrouwen waarvan de Stichting Kankerregister (SKR) op basis van de cyto-histopathologiegegevens van de laboratoria weet dat ze minder dan drie jaar geleden een uitstrijkje lieten afnemen, krijgen geen uitnodigingsbrief. Ook vrouwen voor wie opvolging via het bevolkingsonderzoek niet meer aangewezen is (bijvoorbeeld wegens een voorgeschiedenis van cervixkanker of omdat hun cervix verwijderd is) zullen niet uitgenodigd worden. In de beginfase zal slechts 50% van de doelgroep een brief krijgen.Om te vermijden dat vrouwen die recent een uitstrijkje lieten nemen toch een brief ontvangen, zal in eerste instantie pas na een termijn van vier jaar na het laatste gekende uitstrijkje een uitnodiging verstuurd worden. Dat betekent dat een aantal vrouwen ten onrechte geen brief zullen ontvangen. Het Centrum voor Kankeropsporing rekent erop dat huisartsen en gynaecologen deze vrouwen zelf actief uitnodigen.Het kan ook voorkomen dat de gegevens van de SKR nog niet volledig zijn en dat vrouwen ten onrechte een brief ontvangen. Ook daarmee dient u rekening te houden bij de communicatie met uw patiënt.Geen overbelastingDe brieven zullen jaarlijks rond de verjaardag van de vrouw worden verstuurd, zodat de doelgroep gespreid wordt uitgenodigd. Zo worden piekmomenten en overbelasting van artsen vermeden.Meer informatie over het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker kan u vinden op de website www.bevolkingsonderzoek.be.