...

De soap in verband met het medisch aanbod duurt ondertussen meer dan 25 jaar en het is communautair gevoelige materie. Maar het ziet er niet naar uit dat er met de huidige regering snel een einde aan de problemen komt. Voor het Vlaams Artsenverbond is er nochtans eindelijk deugdelijk beleid nodig. Daarom schreef het VAV protestbrieven naar Vlaamse minister-president Jan Jambon (N-VA), de Vlaamse ministers Wouter Beke (CD&V) en Ben Weyts (N-VA), naar federaal premier Alexander De Croo (Open VLD), naar minister van sociale zaken en volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) en naar de voorzitters van de Vlaamse politieke partijen.In de brieven hekelt het VAV de beslissing om alle afgestudeerden een Riziv-nummer toe te kennen. Volgens het Verbond "dreigt hierdoor de medische consumptie fors te stijgen. Bovendien wordt de Vlaamse gemeenschap gestraft voor het jarenlang naleven van de regels en de Franse gemeenschap beloond voor het negeren ervan." Daarom vraagt het VAV om de naleving van de contingenteringsregels "dringend" volledig te doen respecteren. Bovendien moet er een responsabiliseringsmechanisme komen voor het geval de federale quota niet gerespecteerd worden -zoals trouwens in het regeerakkoord staat.