...

Het rapport van het Royal College of Physicians en het Royal College of Psychiatrists stelt, aldus The British Medical Journal, dat roken steeds meer een zaak wordt van de zwakkeren in onze maatschappij: armen, werklozen, daklozen, gevangenen en geesteszieken.