...

De incidentie bij mannen is nu bijna driemaal zo hoger als bij vrouwen (gestegen van 4,8 tot 5,6 per 100.000 in diezelfde periode). De incidentie van spinocellulair carcinoom (ongeveer een kwart van de gevallen) is nagenoeg constant gebleven, maar de incidentie van adenocarcinoom (bijna de helft van de gevallen) is met bijna 50% gestegen, rapporteert de British Medical Journal (2013;346:f3959).