...

Voor diabetes bijvoorbeeld moet 40% van de patiënten de streefwaarden bereiken tegen 2018. Momenteel bedraagt dat percentage maar 19,8%. Het is nog niet duidelijk welke "sancties" zullen worden voorzien.